Powered by Kleeja

● Regulamin

Below are the terms of our service :
Korzystanie z serwisu Kleeja.pl jest dobrowolne. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za pliki umieszczone przez innych użytkowników. Zakazuje się umieszczać materiały o charakterze pornograficznym, pochodzące z nielegalnych źródeł i łamiące prawa autorskie oraz prawa moralne innych osób. Wyżej wymienione materiały mogą zostać usunięte przed administratora serwisu lub na prośbę osób trzecich.
queue